4. ročník Soutěže ScratchCUP 2020

Ve středu 18. března 2020 se uskuteční již 4. ročník soutěže ScratchCUP CZ 2020. Soutěž je určena pro žáky 6. až 9. tříd, respektive primy až kvarty osmiletého gymnázia. Probíhá na škole, kde pod dohledem garanta v čase 90 minut žáci řeší zadání aktuálního ročníku soutěže Scratch CUP.  Následně jsou práce žáků zazipovány a odeslány organizátorům.

Pokud máte zájem se soutěže zúčastnit, prosím vyplňte přihlášku s orientačním počtem účastníků. Pro další informace pište na e-mail: scratchcup.cz@gmail.com.

Vítejte

na stránkách věnovaných programovací soutěži Scratch Cup ČR pro české žáky 6. až 9. tříd základní školy a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií.

Soutěž vyhlašuje Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave s podporou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na soutěži se od jejího zavedení na našem území podílí Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou a Gymnázium Jana Keplera, Praha 6.

 

 

soutěž v programování Scratch